XIV SOKDF Rzeszów 2014 - Logo

XIV Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu
Demonstratorów Fizyki
24 - 26 czerwca 2014 Rzeszów


Strona główna
Organizatorzy
Ważne terminy
Rejestracja
Zakwaterowanie
Dojazd
Program konferencji
Uczestnicy
Kontakt
XIV Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki organizowane jest przez pracowników Katedry Fizyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

KOMITET HONOROWY:

Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz (Prorektor ds. Kształcenia PRz)
dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz (Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz)
dr hab. inż. Jarosław Sęp, prof. PRz (Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz)

ORGANIZATORZY:

Przewodniczący - dr Tadeusz Jasiński
Zastępca przewodniczącego - dr inż. Tomasz Więcek
dr hab. Henryka Czyż, prof. PRz (Kierownik Katedry Fizyki PRz)
dr inż. Marcin Kowalik
dr Jan Mamczur
dr inż. Andrzej Wasilewski
mgr inż. Tadeusz Bujak
mgr inż. Jacek Fal
mgr inż. Bogdan Woś
Lidia Wertejuk


Katedra Fizyki PRz 2014